בחזרה ל: ראשי

ליווי 360 לעסקים

ניהול עסק מורכב בעצם משלוש רגליים עיקריות: שיווק. תפעול. כספים. ואולם, לא על בעלי העסקים/מנכלים/מנהלים בעלי אוריינטציה כספית  וכך הם פועלים ברגל הפיננסית כבדרך אגב לפעילות העסק. ואז לא רואים את התמונה הגדולה.

העסק – העסק מרגיש זאת היטב! עובדים במסגרות אשראי, ניהול תזרים שגוי, ללא תוכניות עתידיות, לא מנהלים תקציב מול ביצוע, אין תוכנית השקעות מסודרת ואף תמחור שירות או מוצר שגוי. 

ניהול פיננסי 360° לעסק – לוקח את כל ההתנהלות הפיננסית הנדרשת לעסק תחת אחריותנו.
בעל העסק – אינו נדרש למקד תשומת לב ברגל הפיננסית, אלא יחד איתנו לקבוע את אסטרטגית הניהול הכספי פיננסי, ומשם רק לקבל עדכונים (דוחות) על הנעשה. 

בימנו נתבע הביטוי "מי שעובד אין לו זמן לעשות כסף". ובהקשר דומה, בעל העסק לא יכול להתמודד עם המערך הפיננסי לבד, לא בזמן הנדרש, לא בידע הנדרש וביכולות שצריך להפעיל, ואם יפנה כל משאבו לטפל בפן הפיננסי, הרי שיפסיד את העיקר.

Do What you Do Best Outsourcing the rest

ניהול פיננסי

 • ניהול תזרים המזומנים
 • התנהלות מול המסגרת הבנקאית
 • בניית המערך הבנאי והחוץ בנקאי
 • בחינת עלויות המימון: מסגרות האשראי, מסגרות הניכיון, הלוואות וכד'
 • התנהלות מול מוסדות ממשלה ובכללם: מענקים, הרשות לחדשנות (מדען ראשי) 

ניהול כלכלי

 • בניית תמחיר שירות/מוצר
 • תקציב – בניית תקציב עבודה, פיקוח ובקרה.
 • ניתוח תוצאות פעילות חודשית/רבעונית/שנתית
 • בניה, בקרה וניתוח תפוקות תפעוליות
 • תוכניות כלכליות, השקעות

ניהול מערכות מידע

 • בחינת מערכות המידע הפועלות בארגון
 • ניהול המידע הזורם בתוך מערכת המידע
 • ליווי ואפיון צורכי מערכת המידע

ניהול חשבונות

 • מעקב אחר הרישום הנעשה בהנהלת החשבונות
 • מעקב מול רואה החשבון המבקר
 • פיקוח ובקרה על התוצרים

רוצים שאחזור אליכם?